نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت

به همراه مقالات زیر به صورت pdf:

 

  1. سه مقاله اصلی نوشته شده توسط توماس ساعتی
  2. نگرشی نو به تعیین ضرایب اهمیت سوالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک ahp  و یک مدل or
  3. AHPتکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی : نویسنده عادل آذر
  4. کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  5. AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی
  6. یافتن روابط علی ومعلولی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به کمک ترکیب روشهای ANP& DEMATEL  فاز گروهی
  7. به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای  درتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)
  8. ارایه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک ها با رویکرد ANP ، فازی. BSC و TOPSIS فازی(مطالعه موردی: بانک های دولتی منتخب استان فارس)
  9. کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

10. فرایند تحلیل شبکه ای anp با استفاده از super decisions

11. ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی دکتر علی ملا حسینی، شهرزاد مصطفوی

12. کاربرد منطق فازی در بازاریابی

13. الگوی فازی در مدیریت بازار

14. کاربرد منطق فازی در حسـابـداری و تصمیمگیری‌های مالی

15. منطق فازی؛ کاربرد در زمینه احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان

16. مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی

17. تکنیک dematel

18. الگوریتمهای فرا اکتشافی جستجو , الگوریتم های ژنتیک (108 صفحه)

19. ارائه یک الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی- تکامل توام ژنتیک، جهت مساله طراحی مقاوم چند متغیره در مهندسی کیفیت

20. مدل برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با استفاده از  scf- ahp و الگوریتم ژنتیک

21. بررسی ساختار الگو ریتم ژنتیک و کاربرد آن در تجارت الکترونیک

 

جهت خرید اینجا را کلیک کنید

 

/ 0 نظر / 41 بازدید