بهره وری ( Productivity)

1- سطح فرد

 

2- سطح گروه کاری

 

3- سطح سازمانی

 

4- سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و یا کشاورزی

 

5- سطح بخش‌های اقتصادی

 

6- سطح ملی و کشوری

 

7- سطح جهانی

 

 

در سطوح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره وری فردی هستیم . و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره وری گروه کاری هستیم. بدیهی است که موضوع بهره وری بیشتر در سطوح سازمانی و رشته‌ها مطرح می‌شود و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط به بهره وری را می‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاهها به دلیل انجام فعالیت‌های موازی و تکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام شده و برخی از آنها حذف شده‌اند. برخی مواقع ایجاب می‌کند که بدلیل مصالح ملی برنامه ریزان اقتصادی و سیاست گذاران مثلا" در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌های کالاهای غیرضروری و لوکس اقدام به همکاری با سایر کارخانه‌های تولید مواد غذائی و حتی کارخانه‌های ساخت جنگ افزار نمایند و تولید کالای خود را تعطیل نمایند. و یا مصالح عمومی ایجاب می‌کند جند خانه که در مسیر طرح یک شاهراه واقع گردیده خریداری یا معاوضه گردیده و تخریب شود.

 

 

برای بهبود بهره وری موانعی به شرح ذیل وجود دارد:

 

·   نداشتن اعتقاد و باور ملی به نتایج وفواید بهبود بهره وری

 

·  ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره وری از جمله ترس از بیکاری

 

· ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم وجایگاه بهره وری، میزان اهمیت آن ونقش ووظایف افراد در این راستا

 

·  بی توجهی به فکرهای خلاق ومبتکر

 

· مقاومت افراد در مقابل تغییرات وعدم تمایل به ترک برخی عادات

 

·  غرق شدن در روش‌ها و تکنیکها و تغییر باورهای فکری

 

·  بلند پروازی وبی توجهی به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهای خرد

 

·   مشخص ننمودن متولی کار

 

·   ناهماهنگی ونبود هدایت ونظارت مناسب

 

· ضعف تعهد اجرایی

 

·  عجله در حصول نتیجه

 

· دخالتهای بی جای برخی کارشناسان در سایر حوزه‌های کاری واظهار نظرهای غیر کارشناسانه

 

·  عدم وجود کارشناسان خبره و یا عدم انگیزش آنها در ارزیابی سیستم و تجزیه و تحلیل و اندازه گیری بهره وری

 

·  برخورد مقطعی با موضوع بهره وری وناپیوستگی روند بهره وری

 

 

 

 

فواید عمومی بهره وری عبارت‌اند از :

 

·    صرفه جویی در هزینه‌ها

 

·  افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات

 

·  ثبات قیمتها و یا حتی کاهش آن

 

·  افزایش سطح رفاه عمومی جامعه

 

·  افزایش درآمد وسود

 

·  رضایت عمومی افراد

 

·  رونق اقتصادی

 

·   افزایش تولید و ارائه خدمات

 

·  ثبات اقتصادی در بازار جهانی

 

· ایجاد اشتغال

 

· توسعه صنعتی

 

 

منافع وفواید بهره وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

 

 

 

·   افزایش سود و درآمد

 

·    کاهش هزینه‌ها

 

·  افزایش تقاضا

 

· رضایت شغلی کارکنان

 

· سرعت عمل کارکنان

 

·  دقت عمل کارکنان

 

·  ایجاد رقابت سالمتر

 

·  ارتقای شغلی کارکنان

 

·    ایجاد محیط کاری جذاب

 

·  آموزش عمومی کارکنان

 

·  افزایش حقوق و دستمزد

 

·  امنیت شغلی کارکنان

 

·  انجام درست کارها و انجام کارهای درست

 

· افزایش کیفیت زندگی کاری

 

·  افزایش رفاه کارکنان

 

·  افزایش انگیزه کاری

 

 

بهبود و ارتقای بهره وری مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذیربط است که خود نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرکه‌ها و روشهای انگیزشی کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوری و غیره می‌شود.

 

مدیریت بهره وری

 

مدیریت بهره وری یعنی شیوه اداره و بکارگیری منابع به طور اثر بخش و کارا . برای اعمال چنین مدیریتی در سازمانها میبایست چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان مستقر نمود و برای استقرار آن ابتدا به ریشه یابی علل مشکلات و نا کارآمدیهای سازمان پرداخته , سپس شاخصهای مناسب اندازه گیری روند بهبود در آینده را مشخص و برنامه های بهبود را اجراء نمود و پس از آن به ارزیابی و تحلیل نتایج پرداخته و در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف سازی نقاط ضعف اقدام به برنامه ریزی نمود . به کارگیری چرخه مدیریت بهره وری می تواند دغدغه و اندیشه بهره وری سازمان یعنی امکان استفاده هر چه بهتر و بیشتر از منابع و امکانات در سازمان را از بین برده و سازمان را در محیط رقابتی توانمند سازد .

منبع : مدیر یار

/ 0 نظر / 4 بازدید