انواع مشتری در مفاهیم بازاریابی

انواع مشتری در مفاهیم بازاریابی

انواع مشتری:

1- مشتریهای بالقوه : افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در هدف بازار قرار دارند؛

2 - مشتریهایی که عکس العمل نشان می دهند: مشتریان بالقوه یا احتمالی که به یک محصول یا خدمت علاقه و واکنش نشان می دهند.

3- مشتریهای بالفعل: افرادی که در حال حاضر محصول یا خدمتی را به کار می برند.

4 - مشتریهای سابق: اینگونه افراد مشتریان مناسبی نیستند چرا که مدت زیادی درهدف فروش قرار ندارند و یا خریدشان را به سمت محصولات رقیب برده اند.

تهیه و تنظیم : سیده فاطمه موسوی

/ 0 نظر / 33 بازدید