مقدمه ای بر بازاریابی پارتیزانی

 

 

بسیاری از سازمانها و شرکتها با محدودیتهای بودجه ای بسیاری در عرصه تجارت مواجهند و باید قابلیت آن را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری، حداکثر سود لازم را جهت بقا و ثبات خویش در بلندمدت کسب کنند. فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی مدرن، برای بهبود اثربخشی بازاریابی شرکتهای کوچک بیان می کند که مدیران این شرکت ها برای یادگیری بازاریابی اثربخش می توانند از منابع زیادی بهره مند شوند.  آنها می توانند از افراد متخصص در زمینه بازاریابی استفاده کنند و مشاوره نمایند. اما روشی نوین با منابع اندک برای شرکت ها وجود دارد که البته امروزه شرکت های بزرگتر هم از آن استفاده می کنند، روشی که به نام "بازاریابی پارتیزانی" شناخته شده است.                  

 

بازاریابی پارتیزانی را "جی کنراد لوینسون" در کتابی با عنوان "بازاریابی پارتیزانی" تشریح کرد که در آن کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک را هدف خود قرار داد. از آن پس لوینسون 20 کتاب دیگر در این باره نوشت و در آن همچنان کسب و کارهای کوچکی را که دارای منابع و بودجه بسیار اندک نسبت به کسب و کارهای بزرگتر بودند، مورد توجه قرار داد و از مزیت تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی برای اینگونه شرکت ها نوشت. پرسش وی بسیار ساده بود: چگونه یک مؤسسه کوچک با بودجه بسیار اندک می تواند با شرکت های بزرگتر رقابت کند؟

 

تلویزیون، رادیو و بیلبورد، رسانه های بسیارگرانی هستند که در مورد محصول، به مشتری اطلاعات می دهند. اما کسب و کارهای کوچک قادر به استفاده از آتها نیستند. پس چه راهی برای اینگونه شرایط وجود دارد؟ بهترین راه حل، استفاده از بازاریابی پارتیزانی است.

 

تهیه و تنظیم: حمید رضا ابوالفضلی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید