خلاصه کتابهای رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 • حسابداری صنعتی 2 » تالیف محمود عربی –  نسرین فریور
 • حسابداری صنعتی3 » تألیف نسرین فریور – محمود عربی
 • حسابرسی 1 » تالیف  پرویز گلستانی – امیر علی خان خلیلی 
 • حسابداری 2 » تالیف  علی فجرک
 • حسابداری میانه 1 » تالیف  مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم
 • اصول حسابداری 1 » تالیف عبدالکریم مقدم  و علی شفیع زاده
 • اصول حسابداری 2 » تالیف : دکتر یحیی حساس یگانه
 • اصول حسابداری 3 » تالیف فرخ برزیده – سید مجید شریعت پناهی
 • حسابداری میانه 1 » تالیف مهدی مشکی وعبدالکریم مقدم
 • حسابداری میانه 2 » تالیف علی فجرک
 • حقوق بازرگانی » تالیف دکتر میرزا حسن حسینی
 • مباحث جاری در حسابداری » تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی
 • مبانی جامعه شناسی » تالیف بروس کوِئن - ترجمه محسن ثلاثی
 • مالیه عمومی و خط مشی دولت ها » تالیف دکتر جمشید پژویان
 • مدیریت مالی 1 » تالیف دکتر مهدی تقوی
 • مدیریت مالی 2 » تالیف دکتر مهدی تقوی
 • مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت » تالیف  دکتر محمد رضا حافظ نیا؛ انتشارات سمت
 • ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت(1) » تالیف لیـــدا فـــرخو 
 • ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت(2) » تالیف لیـــدا فـــرخو 
 • جزوه تحقیق در عملیات 1  ( پژوهش عملیاتی 1) استاد مازیار زاهدی (جزوه دانشجویان ارشد)
 • تحقیق در عملیات 2  ( پژوهش عملیاتی 2) » دکتر عادل آذر
 • جزوه تحقیق در عملیات 2  ( پژوهش عملیاتی 2) (دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی » تالیف یگانه موسوی جهرمی
 • روانشناسی کار   (کاربرد روانشناسی در کار،سازمان و مدیریت) »  تالیف دکتر محمود ساعتچی

 

جهت خرید اینجا را کلیک کنید

/ 0 نظر / 142 بازدید