آشنایی با مفهوم نقطـه تجـاری

وظایف بازرگان در چند گروه قابل بحث است نام ببرید؟

وظایف حقوقی بازرگان را نام برده و یک مورد آن را به دلخواه توضیح دهید؟

دفاتری که بازرگان نگهداری می کند را نام ببریدو یک مورد آن را به دلخواه توضیح دهید؟

با رسم نمودار وظایف اقتصادی و اجتماعی بازرگان را بنویسید؟

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانی چه کسانی هستند نام برده و یک مورد آن را به دلخواه توضیح دهید؟

منظور از مصرف نهایی و مصرف واسطه ای چیست بنویسید؟

درباره اطاق بازرگان و صنایع و معادن به طور مختصر توضییح دهید؟

بازرگانی را از نظر قلمرو مکانی فعالیتها به چند نوع می توان تقسیم نمود نام ببرید؟

بازرگانی داخلی یعنی چه توضیح دهید؟

بازرگانی خارجی یعنی چه توضیح دهید؟

منظور از اینکه گفته می شود که کشوری نسبت به کشوری دیگر برتری مطلق دارد چیست توضیح دهید؟

منظور از اینکه گفته می شود که کشوری نسبت به کشوری دیگر برتری نسبی دارد چیست توضیح دهید؟

بازرگانی منطقه ای یعنی چه توضیح دهید؟

یک نمونه از بازرگانی منطقه ای مثال بزنید و بنویسید شامل چه کشور هایی است؟

انواع واحد های بازرگانی بر حسب نوع مالکیت آنها به چند گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید؟

واحد های بازرگانی خصوصی را توضیح داده و انواع آن را نام ببرید؟

دو مورد از امتیاز های واحد های بازرگانی انفرادی را بنویسید؟

دو مورد از محدودیت های واحد های بازرگانی انفرادی را بنویسید؟

شرکت های بازرگانی غیر سهامی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید؟

دو مورد از ویژگی های شرکت های غیر سهامی را بنویسید؟

اصطلاح های (کار آفرینان / شرکت های شخصیتی/ شرکت های سرمایه ای/ شرکت های کمیتی/ مالکیت مشاع ) را بطور مختصر تعریف کنید؟

دو مورد از امتیازات شرکت های بازرگانی غیر سهامی را بنویسید؟

دو مورد از محدودیت های شرکت های بازرگانی غیر سهامی را بنویسید؟

شرکت های سهامی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید؟

شرکت های سهامی عام را تعریف کنید؟

شرکت سهامی خاص را تعریف کنید؟

دو مورد از مزایای شرکت های سهامی را بنویسید؟

در واحد های بازرگانی دولتی اعمال دولت را به چند گروه می توان تقسیم کرد نام برده و هر کدام را به طور مختصر توضیح دهید؟

شرکت های تعاونی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید؟

تجارت الکترونیک چیست و یک نمونه از آن را بنویسید؟

در ارتباط با مقایسه تجارت الکترونیک و تجارت کاغذی فقط دو مورد را بنویسید؟

دو دلیل برای ضرورت روی آوردن شرکت ها به تجارت الکترونیک را بنویسید؟

دو مورد از مشکلات استقرار تجارت الکترونیک در ایران را بنویسید؟

 

تعریف نقطه تجاری (TP) :

 

براساس تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد (Un) ، نقطه تجاری مرکزی است که دارای سه ویژگی زیر می باشد :

 

1- مرکز اطلاعات تجاری باشد.

2- مرکز تسهیلات تجاری باشد.

3- مرکزی باشد که بتواند ارتباط خود را از طریق شبکه های رایانه ای به شبکه نقاط تجاری جهانی (GTPNET) برقرار سازد.

 

بنابراین :

 

الف- نقاط تجاری مراکز اطلاعات تجاری هستند که شامل اطلاعاتی درخصوص فرصتهای تجاری، مشتریان و عرضه کنندگان بالقوه و قوانین و مقررات تجاری می باشند.

 

ب- نقاط تجاری مراکز تسهیلات تجاری هستند که در آن ارگانهای مرتبط با تجارت و مبادلات خارجی (مانند گمرک، بانک، اتاق بازرگانی، شرکتهای حمل و نقل و بیمه و ...) دور هم جمع می شوند تا از این طریق خدمات موردنیاز را عرضه نمایند.

 

ج- تمام نقاط تجاری در سراسر جهان در یک شبکه جهانی الکترونیکی (GTPNET) به یکدیگر مرتبط می باشند و مجهز به ابزارهای ارتباطی هستند تا از این طریق بتوانند بنگاههای کوچک و متوسط را در تجارت الکترونیکی به یکدیگر ارتباط دهند.

 

خدمات قابل ارائه در نقاط تجاری :

 

خدمات قابل ارائه در نقاط تجاری کشورها عبارتند از :

 

1- اطلاعات تجاری کشور شامل آمار ، قوانین و مقررات تجاری

2- اطلاعات مربوط به فعالیتهای تجاری آن کشور و سازمانها و تشکیلات مرتبط با آن از قبیل بانک ها، شرکتهای بیمه، اتاق بازرگانی و تشکل های صادراتی و ...

 

3- اطلاعات مربوط به شرکای تجاری بالقوه در کشور

4- اطلاعات مربوط به فرصتهای تجاری

5- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مبادلات بین المللی

 

مزایای نقاط تجاری :

 

1- کاهش هزینه های بازرگانی و مبادلات تجاری

2- حذف تشریفات و بوروکراسی های زاید اداری

3- استفاده از فرصت های تجاری روز و جذب سرمایه گذاری و امکان آشنایی سرمایه گذاران خارجی با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی

 

4- حذف انحصار اطلاعات و شفاف گردیدن اطلاعات تجاری

5- حذف تجارت انحصاری و امکان دسترسی عموم بازرگانان به اطلاعات موردنیاز

6- افزایش دقت و سرعت در مبادلات اطلاعات بازرگانی

 

منابع تغذیه نقاط تجاری :

 

منابع تغذیه نقاط تجاری، ادارات و سازمانهای دولتی نظیر گمرکات و شرکتها و همچنین سازمانهای غیردولتی هستند که در امر اطلاع رسانی فعالیت دارند. شبکه نقطه تجاری بوسیله ایجاد بانکهای اطلاعاتی وسیع و فراگیر در سطح جهان، اطلاعات موردنیاز درخواست کنندگان را تامین می کند. این اطلاعات شامل اطلاعات شرکتها، سازمانها، وزارتخانه ها، تولیدات، معاملات، تبلیغات و مزایده و مناقصه های روز در سراسر جهان می باشد که در اختیار بازارهای داخلی و خارجی قرار می گیرند.

 

کاربران نقاط تجاری

 

کاربران نقاط تجاری، کاربران عضو در سراسر جهان هستند.

 

کاربران داخلی و خارجی که بتوانند به عضویت این شبکه درآیند از سطوح مختلف دسترسی به اطلاعات برخوردار می شوند چه به صورت حضوری و چه بصورت غیرحضوری نیاز کاربران با فراهم آمدن امکانات فرصتهای تجاری (ETO) در سایتهای مختلف تجاری خارجی و داخلی تامین می گردد به نحوی که کاربران می توانند به سرعت و با هزینه های کم از این فرصتهای تجاری بهره مند شده و عرضه کننده و تقاضاکننده به یکدیگر مرتبط می شوند. بطور کلی یک کاربر تجاری در صورت نیاز به واردات و صادرات باید چرخه زیر را در شبکه نقطه تجاری انجام دهد :

 

بازاریابی کالای موردنظر با اخذ اطلاعات لازم شامل قیمت کالا، رقبای جهانی، بازارهای هدف و ... از طریق سیستم مکانیزه اطلاع رسانی صورت می پذیرد و تماس با خریداران بالقوه جهانی از طریق سیستم خدمات تسهیلات اطلاعاتی که اطلاعات موردنیاز را در اختیار قرار می دهد انجام می شود. این عمل تا پایاان کار ادامه می یابد یعنی همواره فعالان اقتصادی امکان دسترسی به اطلاعات را داشته و مراحل صادرات و واردات به شکل بهینه صورت می پذیرد.

 

آشنایی با مرکز نقطه تجاری ایران (IRTPNET) :

 

فاز اول نقطه تجاری ایران در راستای اجرای تبصره 26 برنامه دوم توسعه در سال 1376 توسط وزارت بازرگانی و در محل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ایجاد گردید و در فاز دوم تجارت زیر یک سقف به  اجرا درخواهد آمد و در این مرحله دست اندرکاران تجارت می توانند با استفاده از مرکز تجارت جهانی تهران با مرکز بین المللی تجاری ارتباط برقرار کنند و در فاز سوم نیز بازرگانان می توانند کلیه اموری را که در چرخه تجاری برای داد و ستد کالا و خدمات لازم است از طریق ارتباط رایانه ای از محل دفتر کار خود انجام دهند.

 

هم اکنون خدمات ارائه شده توسط شبکه نقطه تجاری ایران، خدمات اطلاع رسانی است که شامل اطلاعات زیر می باشد :

 

1- اطلاعات قوانین و مقررات بازرگانی و بخشنامه های صادرات و واردات

2- امکان دریافت سفارش که در این بخش خریداران می توانند سفارش خرید خود را به کارخانه تولیدکننده بصورت اتوماتیک و از طریق شبکه ارسال دارند.

 

3- اخبار و آگهی های بازرگانی- اقتصادی

4- ارسال و دریافت اطلاعات فرصت های تجاری (ETO)

5- اطلاعات فرهنگی و گردشگری

6- معرفی اعضای مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (EAN IRAN)

7- امکان عرضه کاتالوگ الکترونیکی محصولات توسط تولیدکنندگان شامل کاتالوگ تبلیغی محصولات فایل های متنی و گرافیکی و صوتی، فیلم و ...

 

8- اطلاعات مربوط به صادرکنندگان و واردکنندگان کشور

9- اطلاعات و مشخصات شرکتهای تولیدی و صنعتی ایران که منبع این اطلاعات وزارت صنایع می باشد.

10- کتاب ایران شریک تجاری شما که به زبان انگلیسی می باشد.

11- اطلاع رسانی در مورد اجلاسهای بین المللی

12- سایر مسائل اقتصادی – بازرگانی ایران و جهان

 

وسایل موردنیاز برای استفاده از نقطه تجاری ایران یک دستگاه رایانه شخصی، یک دستگاه مودم، یک خط تلفن و یک نرم افزار ارتباطی است که بتواند به شبکه WEB نقطه تجاری ایران متصل شود. (مثل internet explorer)

 

اقدامات سازمان بازرگانی فارس در ایجاد نقطه تجاری و شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی در استان

 

1- آماده نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری وفضای موردنیاز در محل سازمان

2- معرفی رابط به شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (مجری طرح) جهت هماهنگی لازم

3- شرکت کارشناسان سازمان در دوره های آموزشی مربوطه در تهران

4- ایجاد سایت اطلاع رسانی سازمان در شبکه جهانی اینترنت به آدرس www.Farscommerce.com

5- جمع آوری اطلاعات و آمار بازرگانی استان

6- دعوت از مسئولین ذیربط جهت افتتاح مرکز مزبور در استان فارس

7- پیگیری جهت گسترش طرح در سایر نقاط استان (ادارات بازرگانی شهرستانهای تابعه).

 

منبع: http://www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_3_617_3_115

/ 0 نظر / 27 بازدید