50 کلید طلایی در دست رهبران بزرگ

١. مدیران باید سختکوش ، پایبند به اصول اخلاقی ، مقررات اداری و ارزشها باشند 2. حفظ احترام کارکنان در همه سطوح سازمانی، ویژگی اصلی مدیران موفق است. 3. رهبران باید بر نکات ظریف تمرکز کنند : کارکنان ، ارزشها ، شخصیت ، تعهد نکاتی هستند که در کسب و کار مهم محسوب می‌شوند. این نکات ظریف مسائلی هستند که رهبران واقعی پیش از هر چیز و همیشه به آنها توجه دارند. به همین دلیل است که رهبری نه علم‌، که هنر است . 4. مدیران باید افراد باهوش و اهل کارگروهی باشند . 5. مدیران باید افراد را براساس مهارتها ، میزان تناسب و همراستایی آنها با تیم، انتخاب و به عنوان رهبر تیم، همواره تمرکز همه اعضا را به هدف معطوف کنند . 6. متفکرانی رویاپرداز در جمع کارکنان خود داشته باشند . 7. نوآور باشند . 8. توانایی تصمیم گیری در موقعیت بی ثباتی و حتی هرج و مرج را داشته باشند و بتوانند راه حل منطقی پیشنهاد کنند . 9. دارای پیشینه‌های متفاوت ، دیدگاهها ، مهارتها ، شایستگی ها و اطلاعات گوناگون باشند . 10. به تغییرات با توسعه و تمرین مهارتهای لازم عادت داشته باشند . 11. اهل دل به دریا زدن باشند . 12. تغییرات را بپذیرند و به آنها شتاب دهند . 13. انگیزه بخش، به دیگران باشند‌. 14. باید شهامت به چالش کشیدن وضعیت موجود راداشته باشند. 15. یادگیری مداوم، طلایی ترین کلید رهبران موفق است . 16. پرسشهای سخت مطرح کنند و باعث شوند دیگران به شیوه ای متفاوت و خلاف معمول، فکر کنند. 17. به سرعت و به درستی خود را با شرایط تطبیق دهند . 18. بدون از دست دادن تمرکز خود یا منحرف شدن از مسیر فکر کنند ، تجزیه و تحلیل کنند‌، مشکلات را پیش بینی کنند و واکنش نشان دهند . 19. در صورت انحراف از مسیر، به سرعت به شرایط اولیه برگردند . 20. قدرت گذشتن از فناوری ای را که سالها به آن عادت کرده اند، داشته باشند . 21. از میان انبوه اطلاعات به مسیر خود ادامه دهند . 22. از میان گزینه های مختلف، بهترین ها را انتخاب کنند . 23. بدون اینکه به افرادی قابل پیش بینی تبدیل شوند، از خود سرعت عمل نشان دهند . 24. شرکت در جلسات متعدد، هفته‌ها دور بودن از خانواده ، رشد فزاینده فضای کاری، ایجاب می کند تا مدیران راه حل هوشمندانه ای برای استفاده از امکانات مجازی به عنوان مکملی برای جلسات استفاده کنند تا هزینه های سازمان کاهش یابد و رضایت کارکنان نیز تامین شود . 25. برای برتری بر رقیبان به جای آنکه به تجربه خویش تکیه کنند به ویژگی‌های ناملموس‌، شهامت ،اعتماد به نفس ، قدرت متقاعد کردن دیگران، منطق و غریزه تکیه کنند . 26. رهبران باید بررسی کنند که چگونه می‌توانند فضای تبادل دانش را در سازمانشان ایجاد و تقویت کنند‌. 27. به اعضای تیم خود اعتبار ببخشند و همه چیز را به حساب خود نگذارند . 28. اختیارات را به وضوح واگذار کنند . 29. باید از اتاق خود خارج شوند ، با دیگران صحبت کنند ، وظائف خود را انجام دهند و فرصتهایی برای یادگیری فراهم آورند .30. باید بدانند که اندیشه های بیش از اندازه افراطی هیچگاه با استقبال اعضای تیم روبه رو نخواهد شد. 31. با شکست کنار بیایند . 32.‌به کارمندانشان حق بدهند که در محیط های به شدت بی ثابت امروزی گاهی هم شکست بخورند . اگر چه شکست دائمی پذیرفتنی نیست. 33. باید احساسات کارکنان را درک کنند و اعتمادشان را ارج نهند . 34. از اضطراب‌ها‌، شایعه ها و ترس‌ها آگاهند و چالش‌ها ، مشکلات و آشفتگی ها را تشخیص می‌دهند‌، اما این حس خوش بینی را به وجود می آورند که « همه‌ی کارها درست خواهد شد » .35. علاقه ای حقیقی به سلامت ، رفاه و آسایش کارکنانشان دارند . 36. در زمان تغییرات اساسی به ویژه زمانی که این تغییرات به اخراج بعضی از کارکنان می انجامد‌، صریح و صادق هستند . 37. از تشکیل جلسات پشت درهای بسته پرهیز می کنند چرا که کارکنان متوجه می شوند که خبرهایی هست در چنین شرایطی خلأ اطلاعات ایجاد می شود و اگر این خلأ با حقایق پر نشود، با شایعه پر خواهد شد . 38. باید پنجاه درصد زمان اختصاصی خود را صرف برنامه ریزی ، بیست و پنج درصد را صرف انجام کار و بیست و پنج درصد را صرف ارزیابی کنند. 39. باید با ترسیم خطوط اصلی ، تفکر آزاد را تشویق کنند‌. 40. به جای گفتن جمله ای نظیر « هدف ما این است که بهترین باشیم » به تعیین راهکار و هدفی خاص بپردازند‌. 41. رهبران باید محیطی را برای کارکنان فراهم آورند تا در رقابتی سالم در سازمان ، فرصت ها ، نوآوری ها و پیشرفت های آنان را به حداکثر برسانند .42. رهبران باید به دنبال تجربیات چند جانبه وسیع باشند ، در بخش های مختلف کاری تجربه بیندوزند و پیش‌زمینه غیرحرفه‌ای وسیع تری برای خود ایجاد کنند. 43.‌آنها باید بتوانند نظام ارزشی موردنظر خود و ارزشهای موردنظر دیگران را تحلیل کنند‌. 44. رهبران باید بتوانند از بی نظمی نظم بیافرینند و با ترکیب خلاقیت و افکار متنوع ، روابط جدیدی ایجاد کنند و به نتایجی قابل قبول دست یابند . 45. آنان باید افرادی پیگیر و به طور ذاتی کنجکاو باشند . باید مطالعات فراوانی داشته باشند و برای افزایش اطلاعات خود از جان و دل تلاش کنند . برای مثال هرمدیر اجرایی ارشد معمولی باید روزانه چهار تا پنج روزنامه و نشریه را مطالعه کند . 46. آنان غرور خود را مهار می کنند و البته این به معنای لگدمال کردن اعتماد به نفسشان نیست . 47. آنان ممکن است درون گرا یا برون گرا باشند اما در هر دو حالت انسانهایی شاد و سرزنده هستند . 48. اگر چه ممکن است یک تنه باعث پیروزی تیم خود شده باشند . اما همیشه چنین جمله ای برزبان دارند « خوب یاران من بازی فوق العاده ای به نمایش گذاشتند » ( جمله معروف وین گرتزکی ، اسطوره های که همیشه در مصاحبه هایش بیان می کرد) . 49. رهبران سعی می‌کنند کارکنانشان را بشناسند و کاری کنند که کارکنانشان بدانند به آنان توجه دارند ، آنان گوش می دهند ، احساس همدردی می کنند و از دیدگاههای مختلف استقبال و حمایت می کنند .
50. رهبران باید بدانند که شبکه های غیررسمی تا چه اندازه قدرتمند هستند این شبکه ها منبعی انسانی هستندکه می توانند نیاز رهبران را برآورده سازند و محیطی مساعد برای تبادل اطلاعات میان اعضا را فراهم آورند . مدیران باید مشتاق شرکت در این جلسات باشند . برای مثال آنان می توانند چنین فرصتهایی را هنگام صرف ناهار غیررسمی برای خود فراهم کنند .

/ 0 نظر / 3 بازدید