تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی

 

▪ اقدامات کلامی یا شفاهی

 

▪ دستیابی مستقیم به مشتریان از طریق جریانات و اقدامات عادی روزمره آنها

 

▪ نظرخواهی یا نظرسنجی شخصی

 

▪ تبلیغات پیشرو/ اقدامات تبلیغاتی

 

▪ بازاریابی تلفنی از طریق کلیه اعضای شرکت

 

▪ نامه های شخصی

 

▪ تبلیغات اینترنتی

 

▪ جلسات و نشست های شخصی

 

▪ آگهی های طبقه بندی شده

 

▪ مجموعه اقدامات پست مستقیم

 

▪برنامه بازاریابی

 

▪لیست mail و آدرس فروشندگان

 

▪تقویم بازاریابی

 

▪مشتریان راضی

 

▪کارت تجاری

 

▪سخنرانی و صحبت در هر مکانی

 

▪پیگیری (fellow up)

 

▪نمونه مجانی و....

 

بازاریابی پارتیزانی برای کسب و کارهای کوچک طراحی شده بود، لیکن اکنون به طور فزاینده ای توسط کسب و کارهای بزرگ به کار گرفته می شود.

 

تهیه و تنظیم: حمیدرضا ابوالفضلی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید