بیست و یک روش عالی جهت انجام بیشترین کار در کمترین زمان

خلاصه کتاب

21روش عالی جهت انجام بیشترین کار

در کمترین زمان

(قورباغه راقورت بده)

نویسنده : برایان تریسی

مترجم : اشرف رحمانی و کوروش طارمی

ناشر راشین

شابک: 978-964-97851-97-1

قیمت پشت جلد:17000 تومان

لیتوگرافی : رهنما

1382

 

 

 

شما هیچوقت برای انجام تمام کارهایی که باید انجام بدهید فرصت کافی ندارید . شما به معنای واقعی کلمه در انبوه کارها ، مسئولیتهای فردی، پروژه ها، روزنامه ها ، مجله های زیادی که باید بخوانید وکتابهایی که روی هم انبار شده اند تایک روز به سراغ آنها بروید غرق شده اید .

اماواقعیت اینست که هیچوقت نمی توانید عقب افتادگی خود راجبران کنید واز کارهایتان جلوبیفتید . شما فقط به یک طریق می توانید وقت وزندگی خود را تحت کنترل درآورید وآن هم تغییر دادن روش فکر کردن ، کار کردن ونحوه روبه رو شدن باسیل بی پایان کارهایی است که هر روز بر سرتان می ریزد. میزان تحت کنترل در آوردن کارها وفعالیت هایتان بستگی دارد به این که تاچه حد بتوانید انجام بعضی از کارها رامتوقف کنید وبه جای آن وقت بیشتری راصرف فعالیتهای کمتری می کنید که واقعا می تواند در زندگی شما تحول ایجاد کنند .

روشها ،تکنیکها واستراژی هایی که در این کتاب ارائه می شوند کاربردی، اثبات شده وسریع العمل هستند. هر ایده ایی که در اینجا عنوان می شود روی بالا بردن سطح کلی بهره وری ،عملکرد وبازده کاری متمرکز شده هر کدام از این روشها وتکنیک های 21گانه به خودی خود کامل بوده وهمگی ضروری هستند .

کلید موفقیت ، عمل کردن است. این اصول برای رسیدن به پیشرفت ها ونتایج سریع وقابل پیش بینی نتیجه بخش هستند . هیچ محدودیتی  در مورد آنچه می توانید انجام دهید وجود نخواهد داشت ، به شرطی که یاد بگیرید چطور " قورباغه راقورت بدهید " .

1-سفره رابچینید .

" برای هر موفقیت یک ویژگی هست که فرد باید آن راداشته باشد وآن

مشخص بودن هدف است به بیان دیگر ، فرد باید بداند چه می خواهد وشدیدا"

خواستار بدست آوردن آن باشد ."

ناپلئون هیل         

در بالابردن کارایی فردی مهمترین اصل روشن بودن هدف است. هر چه برایتان روشنتر باشد که چه می خواهید وبرای بدست آوردن آن چه باید بکنید ، سریعتر کارها را به انجام می رسانید .

 

روشن نبودن هدف ، سر در گمی وپریشان فکری در مورد این که چه کاری را باید انجام دهید وبه چه دلیل وبه چه صورتی باید آن را انجام دهید یکی از دلایل اصلی نداشتن انگیزه است.

یک روش عادی برای موفقیت در کار این است :افکارتان را روی کاغذ بیاورید.

شما می توانید از یک روش موثر برای مشخص کردن ورسیدن به هدفهایتان استفاده کنید . این

روش 7 مرحله دارد :

1-مشخص کنید دقیقا "چه می خواهید .بهتر این است که که به تنهایی با رئیستان آنقدر راجع به این موضوع صحبت کنید تاکاملا" برایتان روشن شود که چه انتظاری از شما می رود .

قانون : یکی از بدترین راه های استفاده از وقت آن است که کاری راکه به هیچ وجه لازم نیست به بهترین وجه انجام دهیم .                                        

2- هدف خود را روی کاغذ بیاورید . وقتی هدفتان رامی نویسید ، آن را شفاف وقابل لمس می کنید . هدفهای نوشته نشده منجر به سر در گمی ،ابهام واشتباهات بسیار می شوند.

3- برای هدف خود مهلت تعیین کنید .

4- ازتمام کارهایی که فکر می کنید باید برای رسیدن به هدفتان انجام دهید فهرستی تهیه کرده وهر بار چیز جدیدی به ذهنتان رسید آن رابه لیست اضافه کنید . این لیست تصویر قابل مشاهده ای از هدف وراه رسیدن به آن رانشان می دهد واحتمال رسیدن به هدف را به طور چشمگیری افزایش می دهد .                                                               

5- فهرست رابه یک برنامه تبدیل کنید . کارهایی راکه به صورت لیست درآورده اید اولویت بندی کنید . باداشتن یک هدف مکتوب ویک برنامه منظم وسازمان یافته کارایی وتوانایی

شما بسیار بیشتر از فردی خواهد بود که هدفهایش را در ذهنش نگه داشته وباخودش

حمل می کند .  

 

6- فورا"کار رابر اساس برنامه شروع کنید.

7- تصمیم بگیرید که هر روز برای آن که قدمی به سوی هدف اصلی بردارید کاری انجام دهید . حرکت به جلو را ادامه دهید. وقتی شروع کردید به پیشروی ادامه دهید . هر روز صبح فعالیت هایتان رابامهمترین کار آغاز کنید .   

 

2- برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید.

برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

آلن لاکین

ذهن شما ، یعنی توانایی شما برای تفکر ، برنامه ریزی و تصمیم گیری ،قدرتمند ترین وسیله ای است که برای افزایش بهره وری خود در اختیار دارید.قابلیت شما در برنامه ریزی درست ، قبل از شروع کار معیار توانایی کلی شماست. در مقابل هر دقیقه که صرف برنامه ریزی می کنید معادل 10 دقیقه وقت در حین انجام کار صرفه جویی می کنید. شاید نام فرمول"شش پی " را شنیده باشید. این فرمول می گوید.

"proper prior planning prevents poor performance"

برنامه ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف می شود

همیشه کارهارا براساس لیست تهیه شده انجام دهید.هنگامی که کار جدیدی پیش می آید قبل از آنکه دست به انجام آن بزنید آن را به لیست اضافه کنید.از همان آن روزی که انجام کارهای خودرا برای همیشه از روی لیست آغاز می کنید به میزان کارایی و بازدهی شما 25 درصد یابیشتر افزوده می شود.

شما برای هدف های متفاوت خود نیاز به لیست های مختلف دارید. اول از همه به یک لیست اصلی نیاز دارید که درآن همه کارهایی را که  فکر می کنید می خواهید در آینده دور یا نزدیک انجام دهید یادداشت کنید.

دوم ، به یک لیست ماهیانه نیاز دارید که آن را در پایان هر ماه برای ماه آینده تنظیم کنید.

سوم، باید یک لیست هفتگی داشته باشید که در آن تمام هفته را از قبل برنامه ریزی کنید.این لیست در طول هفته و در حین کار تکمیل می شود.

دست آخر باید کار ها و وظایف روزانه را مشخص نموده و ان هارا از لیست های  ماهیانه و هفتگی به لیست خود منتقل کنید.این موارد فعالیت هایی هستند که باید در روز آینده به آنها بپردازید. در حین روز پس از اتمام هر کار در کنار آن تیک(✓)  بزنید. این کاربه پیشرفت کارتان عینیت می بخشد و شما احساس موفقیت و حرکت به سوی جلو می کنید. این کار اعتماد به نفس و عزت نفس شما را افزایش می دهد.

وقتی پروژه ای را پیش رو دارید صرفنظر از این که چه نوع پروژه ای است.اول لیستی از تمام اقداماتی که باید برای به پایان رساندن آن از ابتدا تا انتها انجام دهید تهیه کنید. فعالیت های پروژه را اولویت بندی کرده وترتیب انجام آن هارا مشخص کنید.سپس لیست را روی یک صفحه کاغذ و یا در یک برنامه کامپیوتری بازنویسی کنید تا پیوسته در دست باشد.آنوقت یکی یکی برای انجام فعالیت ها دست به کار شوید.از میزان پیشرفت کار با این روش حیرت زده خواهید شد.

یکی از مهمترین قوانین کارایی فردی،قانون90/10 است. این قانون می گوید:"ده درصد وقت اولیه ای را که قبل از شروع به کار صرف برنامه ریزی و تنظیم فعالیت های خود می کنیدمعادل 90 درصد از وقتی را که در حین انجام فعالیت ها مصرف می کنید صرفه جویی می کند. کافی است این قانون را یک بار بکار گیرید تا درست بودن آن برایتان ثابت شود.

3-قانون20/80 رادر همه امور بکار بگیرید.

ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آنکه بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.

 گوته

قانون 20/80 یکی از قوانین سودمند در زمینه مدیریت زمان و زندگی است.نام دیگر این قانون (اصل پارتو)است که به افتخار بنیان گذار آن (ویلفر دو پارتو)اقتصاددان ایتالیایی نام گذاری شده است.

وی بیان می کند مطابق این قانون هشتاد درصد از نتایجی که شمابدست می آورید نتیجه بیست درصد از فعالیت های شماست و هشتاد درصد از کل ازش فعالیت های شما نتیجه بیست درصد آن است.این بدان معنی است که اگردر لیست کار های شما 10 مورد فعالیت وجود داشته باشد،دو مورد از این فعالیت ها معادل یا حتی بیش از مجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند هستند.

گاهی پیش می آید که ارزش یکی از ده کار یا فعالیتی که شما در لیست خود دارید به تنهایی می تواند بیش از مجموع سایر فعالیت ها در موفقیت شما ارزشمند باشند.این کار بی تردید همان قورباغه ای است که باید اول از همه قورت دهیم.

ارزشمند ترین کارهایی که می توانید در هرروز انجام دهید اغلب سخت ترین و پیچیده ترین کار ها هستند.اما بازده و پاداشی که انجام موفقیت آمیز چنین کارهایی برای شما خواهد داشت می تواند فوق العاده باشد . قبل از شروع هر کاری از خودتان بپرسید:آیا این کار جزء20٪ بالاست یا 80٪ پایین؟

قانون : در مقابل این وسوسه که اول کارهای کوچک را سر و سامان دهید مقاومت کنید.

سخت ترین مرحله انجام هر کار مهمیاولین مرحله یعنی شروع کردن آن است.وقتی انجام یک کار مهم را واقعاً آغاز می کنید ، به طور طبیعی انگیزه پیدا می کنیدتا آن را ادامه دهید. قسمتی از ذهن شما همیشه عاشق این است که سرگرم کار های مهمی باشد که می توانند در زندگی شما تحول ایجاد کنند. وظیفه شما این است که این قسمت از ذهن خود را دائماً تغذیه کنید.

توانایی شما در انتخاب میان کار با اهمیت و کار بی اهمیت کلید تعیین میزان موفقیت شما در زندگی و کار است.

4-پیامد کار هارا در نظر داشته باشید.

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می توان همه نیروهای خود را در یک کانال واحد بریزد.

 اورسون سووت ماردن

نشانه تفکر برتر انسان این است که بتواند در مورد پیامد های انجام دادن یا انجام ندادن یک کار پیش بینی درستی داشته باشد.این که یک کار یا فعالیت تا چه اندازه برای شما یا برای شرکت شما اهمیت دارد،بستگی به پیامد های بالقوه آن کار دارد. اگر بتوانید بر این اساس اهمیت هر کاری را ارزیابی کنید می توانید تعیین کنید قورباغه بعدی کدام است.

دید بلند مدت داشتن در کارهاتبدیل به عاملی شده است که از تمامی عوامل دیگر مانند تجربه ، تحصیل ، نژاد ، هوش و روابط در تعیین میزان موفقیت شما در زندگی و کار نقش مهمتری دارد. رویکرد شما نسبت به " زمان" یا " افق زمانی " شما، تاثیر چشم گیری بر رفتارها و انتخاب های شما دارد.

قانون : آینده نگری فعالیت ها و کارهای فعلی مارا تحت تاثیر قرار می دهد و در اغلب مواقع تعیین کننده فعالیت های کنونی ماست.

با داشتن دید بلند مدت و آینده نگری بسار بهتر می توانید کارهای فعلی تان را ارزیابی کنیدو مطمئن شوید که آیا این کار ها با آنچه که هدف نهایی شماست و می خواهید به آن برسید مطابقت دارد یا خیر.

افراد موفق کسانی هستند که آماده اند تا لذت های کوتاه مدت را به تغپعویق بیندازند و با کار و تلاش نتایج بسیار ارزشمندی را در آینده بدست آورند.به عکس افراد نا موفق بیشتر به خوشی ها و لذت های کوتاه مدت و آنی فکر میکنند و به آینده خود بسیار کم توجه هستند.

انگیزه باید علتی داشته باشد. وقتی فعالیت یا رفتاری را به وضوح برای خود تعریف کردیدهرچقدر تاثیرات مثبتی که در آن کار می تواند روی زندگی شما بگذارد به طور بالقوه بیشتر باشد شما هم انگیزه بیشتری برای انجام سریع آن کار خواهید داشت. اگر به طور مداوم کارهایی را که می تواند تغییر عمده ای در زندگی شما یا در جایی که در آن کار می کنید ایجاد کند شروع کنید و به اتمام برسانید. تمرکز خود را حفظ کرده و پیشرفت خواهید کرد.

اگر کار را شروع کنید ذهن شما گرم می شود و اگر ادامه دهید کار به انجام میرسد.

گوته

5-روش الف-ب-پ-ت-ث را مدام به کار گیرید.

نخستین قانون موفقیت تمرکز است. یعنی همه نیرو های خود را روی یک نقطه متمرکز کنید. مستقیما به سراغ همان نقطه بروید و به چپ و راست منحرف نشوید.

ویلیام ماتیوس

روش الف-ب-پ-ت-ث یک تکنیک قوی برای اولویت بندی است که می توانید هر روز از آن استفاده کنید. کارایی این تکنیک در سادگی آن نهفته است. روش آن به این ترتیب است که پس از این که لیست کارهایی که در روز آینده باید انجام شود تهیه کردید ، در کنار هر یک از موارد حروف الف-ب-پ-ت-ث را بنویسید.حرف اول برای انجام کاری است که بسیار مهم است و حتما باد انجام شود.اگر بیشتر از یک مورد از نوع الف دارید ، آن ها را با گذاشتن علامت الف_1،الف_2،الف_3، اولویت بندی کنید. کار الف_1بزرگترین و ارزشمند ترین غورباغه شماست.

موارد نوع ب کارهایی هستند که باید انجام داد اما عواقب آنها زیاد شدید نیست. قاعده این است که هرگز نباید به کارهای ب بپردازید وقتی که هنوز یکی از موارد الف باقی مانده است.

موارد پ آنهایی هستند که انجام دادنشان خوب است اما انجام ندادنشان عواقبی در پی ندارد. موارد ت کارهایی هستند که می توانید به شخص دیگری محول کنید.

موارد ث کارهایی هستند که به کلی می توانید آنها را حذف کنید بدون آن که واقعا تغییری ایجاد شود. این موارد می توانند کارهایی باشند که زمانی اهمیت داشته اند ام دیگر به شما مربوط نمی شوند یا برای شما مناسب نمی باشند.

پس از تهیه لیست بلافاصله دست به کار شوید و از نیروی اراده خود بهره گیرید تا مهم ترین کاری را که می توانید انجام دهید شروع کنید و به آن ادامه دهید. توانایی حلاجی کردن و تجزیه و تحلیل لیست کارها و مشخص کردن کار الف_1سکوی پرسی است که شما را به بالاترین سطوح موفقیت ، اعتماد به نفس و سربلندی پرتاب می کند.

6-روی اهداف اصلی تمرکز کنید.

وقتی همه نیروی جسمی و ذهنی متمرکز می شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود.

نرمن وینیت پیل

اگر می خواهید در کارتان موفق باشید بایددر حوزه وظایف اصلی کار توانا باشید، حوزه ای که مسئولیت کامل آن با شماست. اگرشما در این حوزه فعال نباشید،هیچ کس دیگری در آن فعالیت نخواهد کرد. حوزه اهداف اصلی حوزه فعالیت هایی است که شما آن را تحت کنترل دارید، حوزه ای که از یک طرف برون داد کار شماست و از طرف دیگر درون داد کار دیگران است و موجب همکاری بین شما و دیگران می شود.

نقطه شروع داشتن عملکرد بالا برای شما این است که ابتدا اهداف اصلی کارتان را مشخص کنید. پس از آن، قدم بعدی نمره دادن، از یک تا ده به نحوه فعالیت های خود در رسیدن به هرکدام از این اهداف است. در کدام زمینه قوی تر و در کدام ضعیف تر هستید؟

در این مورد قانونی وجود دارد : هدفی که در آن صعیف ترین عملکرد را داشته اید همان جایی است که سما باید سایر تئانایی ها ئ مهارت های خود را بکار بگیرید.

منظور این است که حتی اگر برای مثال در رسیدن به هدف از هدف اصلی کارتان بتوانید عملکرد عالی داشته باشید عدم توانایی و یا نداشتن مهارت کافی جهت دستیابی به هفتمین هدف، شما رااز موفقیت باز می دارد و میزان موفقیت شما را در استفاده از توانایی ها و مهارتها در سایر زمینه ها و اهداف اصلی تان محدود می کند. ضعف شما در یک زمینه می تواند مانع کارایی و اثر بخشی شما و عامل اصلی برخوردها، اختلاف نظرها و نهایتا شکست شما در کار شود. برای مثال یکی از اهداف اصلی یک مدیر تفویض اختیار است.

توانایی انجام این کار مدیر را قادر می سازد تا مدیریت کند و بتواند از طریف به کار گرفتن توانایی دیگران به اهداف سازمان برسد. مدیری که نتواند به خوبی کار ها را به دیگران بسپارد، قادر نخواهد بود از سایر مهارت ها و توانایی های خود حداکثر استفاده را بکند.

حقیقت این است که هرکسی نقاط قوت و ضعفی دارد. از توجیه کردن و دفاع از نقاط ضعفتان دست بردارید. به جای این که آن ها را دقیقا مشخص کنید. هدف خود را تعیین کنید و برای آن که در هر یک از زمینه هایی که در آن صعیف هستید بهترین باشید برنامه ریزی کنید. شاید برای آنکه در کارتان بهترین باشید فقط به یک مهارت دیگر نیاز داشته باشید.

یکی از مهمترین پرسشهایی که همیشه باید از خودتان بپرسید و آن را جواب دهید این است:چه مهارتی است که اگر من آن را داشته باشم بیشترین تاثیر مثبت را رئی کار یا شغل من می گذارد ؟ از رئیستان، همکارانتان، دوستانتان و اعضای خانواده تان این سوال را بپرسید. پاسخ را پیدا کنید و سپس برای پیدا کردن مهارت و عملکرد در ان زمینه دست به کار شوید.

7-به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید.

تمرکز در معنای اصلی و درست کلمه توانایی دقت و توجه ذهن روی یک موضوع واحد است.

کمار

قانون تشخیص ضروریت می گوید : هیچوقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست.

این یک واقعیت است که اکروز هر فرد به طور متوسط 110 تا 130 درصد وقت و توانایی خود کار برای انجام دادن دارد و حجم کارها و وظایف مرتبا در حال افزایش است. خیلی از مردم می گویند که وقتیمجبور هستند ماری را تا مدت زمان معینی به اتمام برسانند همیشه مارایی بیشتری پیدا می کنند. گاهی اوقات هنگامی که افراد سعی می کنند کاری را در دقایق آخر به اتمام برسانند به دلیل عجله در کار مجبور به دوباره کاری می شوند و در نتیجه کار در مدت زمان طولانی تر به اتمام می رسد.

برای آنکه بتوانید روی مهم ترین کارهایتان تمرکز کنید و آنها را طبق برنامه به اتمام برسانید سه سوال وجود دارد که می توانید مرتب از خود بپرسید. سوال اول : مهمترین و با ارزش ترین کار من کدام است ؟

این سوال را ابتدا از خودتان بپرسید. سپس از رویس، همکاران و زیر دست خود نیز همین سوال را بکنید.

دومین سوال:چه کاری است که اگر من و فقط من خوب انجام دهم تفاوت چشم گیری در زندگی و شغلم خواهد داشت ؟

این سوال متعلق به پیتر دراکر، استاد بزرگ مدیریت است. این کاری است که فقط شما می تونید انجام دهید. اگر شما انجام ندهید هیچکس دیگری آن را انجام نخواهد داد. اما اگر شما آن را خوب انجام دهید در زندگی و کارتان تحول اساسی ایجاد می کند. وظیفه شما این است که یک پاسخ روشن و صریح پیدا کنید و سپس قبل از اقدام به هر کا دیگری این کار را شروع کنید.

سومین سوال:بهترین استفاده ای که می توانم در حال حاضر از وقتم بکنم چیست ؟

این پرسش کلید اصلی مدیریت زمان و تبدیل شدن به فردی بسیار فعال و سازنده است.کارهای مهم را اول انجام دهید و کارهایی را که در اولویت نیستند اصلا انجام ندهید.

گوته : کارهایی که ازهمه مهمتر هستند هرگز نباید قربانی کاری غیر ضروری شوند.

8-پیش از شروع، مقدمات کار را کاملا فراهم کنید.

میزان کارایی شما هرچه باشد، توانایی بالقوه شما بیشتر از آن است که تا کنون به فعل درآمده است.

جیمز تی مک کی

یکی از بهترین راه های غلبه بر اهمال کاری و انجام سریع تر کارها آن است که قبل از شروع، تمام چیزهایی را که برای انجام کارتان نیاز دارید آماده کنید و دم دست بگذارید.

برای سروع میز کارتان را تمیر کنید و فقط یک کار جلوی رویتان باشد و اگر لازم دانستید بقیه چیزها را روی زمین یا روی میزی در پشت سرتان بگذارید. تمام اطلاعات، گزارشها، جزئیات کار، مقالات، وسایل کار و هر چیزی را که برای انجام و اتمام کار نیاز دارید جمع آوری کنید. تمام ابزار مورد نیاز برای نوشتن، دیسکهای کامپیوتری، کدهای دسترسی به منابع، آدرسهای پست الکترونیکی مورد نیاز را در دسترس قرار دهید.

افراد فعال و پرکار برای ایجاد محیط کاری که کار کردن در آن لذت بخش باشد، وقت صرف می کنند. هرچه محیط کار شما تمیز تر و  و مرتب تر باشد شروع و ادامه کار برایتان راحت تر است.

9-همیشه یک شاگرد باقی بمانید.

مهارت ها و توانایی های خود را در حوزه عای اصلی کارتان مرتبا بروز کنید.

اگر در کارتان در حال پیشرفت نیستید و بهتر نمیشوید پس دارید بدتر می شوید.

پت رایلی

یکی از مفید ترین تکنیک های مدیریت زمان این است که باید کارهای اصلی را بهتر انجام بدهید ویکی از بهترین خدمتکارانی که به شما در صرفه جویی وقت کمک میکند پیشرفت در مهارت های شغلی و فردی تان است. هر چه در انجام یک کار اصلی توانایی و مهارت بیشتری داشته باشید انگیزه بیشتری برای شروع آن خواهید داشت.

قانون :یادگیری مداوم شرط لازم موفقیت در هر زمینه ای است.

هر روز حداقل یک ساعت در زمینه حرفه خودتان مطالعه داشته باشد. صبحها کمی زود تر از خواب بیدار شوید و به مدت 30 تا 60 دقیقه به نطالعه کتاب یا مجله ای بپردازید که اطلاعات موجود در آن به شما کمک می کند تا در حرفه خود کارایی بیشتر داشته باشد.

در هر سمینار و یا دوره آموزشی که به شما کمک می کند تا در مهارت های اصلی کارتان پیشرفت کنید شرکت کنید. برای آن که یکی از مطلع ترین و ماهر ترین افراد حرفه کاری تان باشید وقت صرف کنید.

هرچه بیاموزید توانایی شما در یادگیری بیشتر می شود. همانطور که با تمرین فیزیکی می توانید عضلات بدنتان را قوی تر کنید با تمرین ذهنی می توانید ذهن قئی تر داشته باشید.

جز محدودیت هایی که خودتان تصور می کنید برایتان وجود دارد هیچ محدودیت دیگری در سرعت و مقدار پیشرفتتان وجود ندارد.

10- استعدادهای منحصر بفرد خود را تقویت کنید .

کار خودتان را انجام دهید اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد

دین بریگز

شما انسان منحصر  بفردی هستید در وجود شما استعداد و توانایی هایی وجود دارد که شما را از هر انسان دیگری در دنیا متمایز می کند . کار شما این است که می توانیم در آن منحصر بفرد باشید پیدا کنید و آنگاه قاطعانه تصمیم بگیرید که در آن حوضه ها خیلی خیلی خوب بشوید .

 

بطور مرتب و منظم توانایی های منحصر بفرد خود را ارزیابی کنید . چکار بخصوصی است که شما می توانید بهتر از دیگران انجام بدهید ؟ چه کاری است که انجام آن برای شما آسان اما برای دیگران سخت است ؟

شما طوری طراحی شده اید که از کارهایی که می توانید در آن بهترین باشید بیشترین لذت را ببرید . از کدام یک از کارهایی که انجام می دهید بیشتر لذت می برید ؟ همین واقعیت که از بعضی از کارها بیشتر لذت می برید نشان می دهد که در درون خود این آگاهی را دارید که در آن زمینه از دیگران برتر باشید .

یکی از مسئولیت های مهم شما در زندگی این است که تصمیم بگیرید که انجام چه کاری را واقعا دوست دارید و آنگاه تمام عشق و علاقه خود را صرف امجام آن کار به بهترین نحو ممکن کنید . شما نمی توانید تمام کارها را انجام دهید اما می توانید کارهای معدودی را که در آن ها از دیگران برتری دارید انجام دهید .کارهای معدودی که واقعا تحول ایجاد می کند .

11- محدودیت های اصلی خود را فراموش کنید .

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوی های خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند .

الکساندر گراهام بل

هر کاری را که بخواهید بکنید همیشه عامل محدود کننده ای وجود دارد که سرعت شما را در انجام کار تعیین می کند . وظیفه شما بررسی کار مورد نظر ، بازشناسی محدودیت یا عامل محدود کننده ای است که در آن کار وجود دارد . سپس باید تمام نیروی خود را صرف تضعبف عامل بازدارنده یا محدود کننده نمایید .

تقریبا در هر کاری ، چه کوچک و چه بزرگ ، عاملی وجود دارد که تعیین کننده سرعت دستیابی به هدف یا به اتمام رساندن آن کار است . در کاری که انجام می دهید این عامل تعیین کننده کدام است ؟ ذهن خود را روی آن متمرکز کنید . این می تواند بهترین روش استفاده از وقت و استعداد هایتان باشد .

این عامل تعیین کننده شاید فردی باشد که شما در کار خود به کمک و یا همفکری او نیاز دارید ، یا امکانات مالی که در کار خود به آن احتیاج دارید یا نقاط ضعفی که در قسمتی از سازمان وجود دارد یا هر چیز دیگری . این عامل هر چه باشد وظیفه همیشگی شما یافتن آن است .

قانون 20/80 در مورد محدودیت های شما در زندگی و کار نیز صادق است . به این معنا که 80% از محدودیت ها یا عواملی که شما را از رسیدن به هدف هایتان باز می دارد عوامل درونی هستند  . این عوامل بازدارنده در درون شما هستند ، در ویژگی های شخصیتی ، توانایی ها ، عادت ها ، انضباط فردی و توانایی های بالقوه شما تنها 20% از عوامل محدودیت کننده خارجی هستند و به سازمانی که در آن کار می کنید مربوط می شوند . گاهی برای مشخص کردن آن لازم است تمام مراحل انجام کار را لیست کنید و در هر مرحله را به دقت بررسی نموده و آنگاه عامل بازدارنده پیشرفت خود را مشخص کنید .

انسان های موفق همیشه برای تجزیه و تحلیل عوامل محدود کننده از این پرسش آغاز می کند : چه ویژگی در من وجود دارد که مرا از پیشرفت باز می دارد ؟ این افراد مسئولیت کامل اعمالشان را می پذیرند و برای یافتن علت و نیز راه حل مشکلاتشان به خودشان توجه می کنند و هم علت و هم راه حل را در خودشان می جویند .

/ 0 نظر / 26 بازدید