الیوت جکوئیز

او در خلال کارهای گسترده‌ای که با سازمانهای مختلف مثل ارتش آمریکا و شرکتهای بزرگ انجام می‌داد، توانست برای اولین بار روش علمی هدفمندی برای امتحان کردن و اندازه گیری رفتارهای انسانی از طریق اعداد و با روشی قابل اثبات ارائه کند. این رویکرد مترقی برای انتخاب ژنرالهای ارتش آمریکا، رهبران سیاسی و همچنین مدیران بزرگترین شرکتهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه این روش به عنوان یکی از مهمترین اکتشافات علمی در رشته خود شناخته شده و باعث شده است که دکتر جکوئیز بارها به بعنوان روانشناس مورد استناد قرار گیرد.

کاترین کِیسون، همسر دکتر جکوئیز می‌گوید: "مهمترین چیز این است که کارهای او در مسیر پیشرفت قرار گیرد. الیوت بیش از 25 سال تلاش کرد تا توانست بحران نیمه عمر را مورد تأیید دیگران قرار دهد. ما نمی‌خواهیم منتظر بمانیم تا دیگر کارهایش بعداً شناخته شوند. ما امیدواریم از طریق تلاشهای روانشناسان مستقل و مؤسسه بین‌المللی سازمانهای بایسته(ROII) ایده الیوت شناخته شده و حتی مورد انتقاد قرار گیرد تا یکبار دیگر ترقی و درک انسان بهبود یافته و محیط کار مترقی ایجاد گردد. این همان چیزی است که الیوت همیشه برایش تلاش می‌کرد."

دکتر جکوئیز بیش از 20 کتاب به رشته تحریر درآورده که از بین آنها می‌توان به زندگی و رفتار موجودات زنده(2002)، قدرت اجتماعی و مدیر عامل(2002)، سازمانهای بایسته(1996)، توانایی‌های انسان(1994) و تئوری کلی بوروکراسی(1967) اشاره کرد. دکتر جکوئیز در سراسر دنیا به دلیل کشفیاتی که در زمینه دانش اجتماعی انجام داده و کارهای مهمی که برای درک ما از طبیعت انسان و مؤسسات اجتماعی انجام داده، معروف است. زندگی و کارهای او هدیه‌ای بزرگ برای دنیاست.

تلاشهای دکتر جکوئیز چند تخصصی بوده و شامل توسعه بنیادی درک ما از مفهوم کار و ارزیابی و پیشرفت افرادی که در کار دخیل هستند و همچنین روشی هدفمند برای اندازه گیری پیچیدگی وظایف شغلی می‌باشد. علاوه بر این، کارهای او در زمینه دانش اجتماعی شامل درک هدفمند طبیعت توانایی‌های بالقوه انسان و بلوغ آن در زندگی از زمان طفولیت تا پیری می‌باشد.

بیش از 60 تز بر مبنای کار دکر جکوئیز تهیه شده و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. کارهای او روابط خانوادگی و کاری را در میک قرن گذشته به طور چشمگیری ترقی داد.

/ 0 نظر / 3 بازدید