آشنایی با ریسک بتا

عده‌ای، از شاخص آماری «بتا» برای سنجش ریسک استفاده می‌کنند. تحلیل‌گران اوراق بهادار از این روش برای پی بردن به ریسک سبد سهام خود بهره می‌برند. اگر «بتا» را به عنوان نوعی ریسک قیمت، معرفی کنیم، به صورت محدودیتی برای سرمایه گذارانی است که در جست‌وجوی عوامل بنیادی موثر بر ریسک هستند. در این‌جا مفهوم استفاده از این روش سنجش برای سرمایه‌گذاران، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

● بتا

بتا شاخصی برای سنجش نوسان قیمت سهام در بازار است. با این توصیف، اگر بتای بازار برابر با ۰۰/۱ در نظر گرفته شود، قیمت سهام شرکت‌ها، براساس انحراف از آن طبقه‌بندی می‌شوند. سهامی که عمدتائ نوسانی بالاتر از نوسان بازار دارند بتای بیش‌تر از ۰۰/۱ را دارا بوده و سهام پرریسک خوانده می‌شود. البته این‌گونه سهام بازده بالایی نیز به همراه دارند.در مقابل سهام کم‌ریسک،«بتای» کوچک‌تر از بازار و بازده پایین خواهند داشت.

«بتا» یک جزء کلیدی از مدل «قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) » برای محاسبهء هزینهء سرمایه (حقوق صاحبان سهام) است. فراموش نکنیم که هزینهء سرمایه، نرخ تنزیلی است که برای محاسبهء ارزش فعلی جریان وجوه نقد آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین شرکت‌هایی که «بتای» بالاتری دارند، نرخ تنزیل بالاتری نیز به کار می‌برند. نرخ تنزیل بالا، موجب می‌شود ارزش فعلی جریان وجوه نقد آتی، کاهش یابد. به طور کلی در محاسبهء ارزش شرکت، «بتا» تاثیر بسزایی دارد.

● مزایای بتا

در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ، «بتا» ابزاری مفید است. تغییرات قیمت سهام برای محاسبهء ریسک، بسیار مهم است. اگر قبول کنیم که ریسک، «احتمال از دست دادن ارزش سهام است»، «بتا» به عنوان نماینده‌ای برای آن است.«بتا» اطلاعات زیادی را فراهم می‌کند. سهام صنایع نوپا در بازار با نوسانات بسیار زیادی مواجه هستند، بنابراین مشکل نیست که دریابیم سهام این صنایع نسبت به سهامی که بازده مطمئن‌تر و بتای کم‌تری دارند، دارای ریسک بالاتری هستند.با تعریف ارایه شده، روشن است که محاسبهء بتا به این طریق بسیار آسان است. مطمئنائ تغییرات «بتا» به عواملی مانند: «شاخص بازار» مورد استفاده و «دورهء زمانی» مورد نظر وابسته است; اما به طور کلی درک «بتا» ساده است. بنابراین شاخص مناسبی برای تنزیل جریان نقدی در محاسبهء هزینهء سرمایه در اختیار ما می‌گذارد. 

/ 0 نظر / 4 بازدید