چگونه حقوق خود را افزایش دهیم؟

بیشتر بخواهید.‌ این به معنای حریص بودن نیست. مدیر استخدام شما دارای یک بودجه می باشد که در آن محدوده باید کار کند و احتمالا به شما بالاترین قیمت موجود پیشنهاد نشده است (مگر‌اینکه شما از قبل شخص بسیار موفقی بودید و نیاز مبرم به استخدام شماوجود داشته است). مشکلی ندارد اگر شما بخواهید بیشتر از‌ این انعطاف‌پذیری موجود استفاده ببرید. مهم‌تر ‌این است که خود را به حقوق پایه محدود نکنید. شما ممکن است بتوانید از حقوق اضافه کار یا از مزایای جابه‌جایی و انتقال نظیر یک خانه موقت برای اقامت استفاده کنید. برای مثال شاید آنها بیشتر از حقوق در زمینه ‌این‌گونه پاداش‌ها انعطاف داشته باشند. خواستن ضرری ندارد.

ذخیره بازنشستگی سابق خود را نگه دارید و نسبت به پس‌انداز بیشتر اهمال نکنید. چندین گزینه در مقابل شماست، مانند انباشته کردن آن بر روی حساب بازنشستگی شرکت جدید یا انتقال آن به حساب شخصی بازنشستگی. در هر صورت، آن را از دست ندهید شما همچنین قادر خواهید بود که ذخیره بازنشستگی سابق خود را به برنامه شرکت سابق خود واگذار کنید، اما اگر سرمایه بازنشستگی شما در آنجا به قدر کافی کوچک بود، آنها گزینه پرداخت نقدی آن و فرستادن جمع پرداخت به شما را دارند، که بنابراین مشمول مالیات می‌شود. در صورت مردد بودن برای اطمینان خاطر با منابع انسانی سازمان جدید خود در‌این زمینه مشورت کنید.

مقداری از حقوق جدید خود را پس‌انداز کنید. شغل جدید همراه جریان نقدی جدید است. شاید شما به یک مکان تازه با هزینه‌های متفاوت نقل مکان کردید. یا شاید شما اکنون حقوق بیشتری را دریافت می‌کنید. قبل از‌اینکه خود را به هرچیزی عادت دهید،‌ این فرصت را به خود بدهید که مقداری از پول دریافتی خود را ذخیره کنید. اگر پول را در حساب جاری خود نبینید، هرگز آن را خرج نخواهید کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

/ 0 نظر / 24 بازدید