منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان

گزارش بانک مرکزی از «سال پرفرازونشیب اقتصاد ایران»

بانک مرکزی در گزارشی از تحولات اقتصادی کشور در سال 89، این سال را «سالی پرفراز و نشیب برای اقتصاد کشور» برشمرده و اعلام کرد: در نتیجه عملکرد بودجه عمومی دولت در پایان بهمن 1389، تراز عملیاتی دولت 26 هزار و 500 میلیارد تومان کسری داشت و مجموعه تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز 26 هزار میلیارد تومان کسری را نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی که در «فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی» منتشر شده است، همچنین تصریح می‌کند که در سال 1389، در بخش خارجی اقتصاد، تراز حساب کالایی 40 میلیارد دلار مازاد داشت که با احتساب خالص حساب‌های خدمات، درآمد و انتقالات، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به 25 میلیارد دلار رسید.


همچنین در بخش پولی، رشد نقدینگی در پایان سال 1389 نسبت به پایان سال 1388 معادل 2/25 درصد، پایه پولی 7/13 درصد و ضریب فزاینده نقدینگی 1/10 درصد بود.

علت کسری تراز

گزارش بانک مرکزی علت اصلی این کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را محقق نشدن واگذاری‌های شرکت‌های دولتی برمی‌شمرد و می‌نویسد: واگذاری دارایی‌های مالی در این دوره 9/41168 میلیارد ریال بود که در مقایسه با رقم مصوب، 5/79 درصد عدم تحقق به دلیل محقق نشدن 6/74 درصدی وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم تحقق 100 درصدی استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی بود.

رشد پایه پولی و نقدینگی

گزارش بانک مرزی درباره رشد پایه پولی می‌نویسد: پایه پولی در سال 1389 نسبت به پایان سال قبل، 7/13 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل(رشد 9/11 درصد)، 8/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در پایان سال 1389، ضریب فزاینده نقدینگی به 296/4 رسید و نسبت به پایان سال قبل 1/10 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل(7/10 درصد افزایش)، کاهش رشدی برابر 6/0 واحد درصد نشان می‌دهد.

درآمدهای نفت

براساس این گزارش، ارزش صادرات نفتی در سال 1389 حدود 86 میلیارد دلار بود و نسبت به سال قبل 2/23 درصد رشد داشت که عمدتا ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های آن بود. در همین مدت، صادرات غیرنفتی نیز با 4/27 درصد رشد به حدود 6/22 میلیارد دلار بالغ گردید که در مجموع صادرات کالایی کشور به قیمت‌های فوب را به حدود 109 میلیارد دلار رساند. با احتساب ارزش واردات فوب به میزان 68 میلیارد دلار، حساب کالایی کشور از مازادی معادل 40 میلیارد دلار برخوردار شد. چنانچه کسری‌های حساب خدمات(15 میلیارد دلار) و حساب درآمد(82 میلیون دلار) و مازاد حساب انتقالات جاری(486 میلیون دلار) نیز در نظر گرفته شود، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور به 25 میلیارد دلار می‌رسد.

 

منبع : دنیای اقتصادموضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت