منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳۸۸/۱٢/٢۱ :: ۱:٠٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

سیستم دکتر گنیچی تاگوچی در مهندسی کیفیت ، یکی از بزرگترین دستاوردهای مهندسی قرن بیستم محسوب میشود.

او دارای معروفیت بسیاری در زمینۀ رهبری نهضت کیفیت در صنایع آمریکا میباشد. ریشه های شکل گیری فلسفۀ او به دهۀ 1950 باز می گردد، هنگامی که به عنوان سرباز جهت کمک به اصلاح معایب سیستم تلفن ژاپن بعد از جنگ فعالیت می نمود . پس از توجه به معایب به ارث رسیده از نگرش آزمون و خطا در کشف مسأله ، وی به بسط روش جامع خود در طراحی نمونه ها پرداخت .


کاربرد سیستماتیک و وسیع فلسفۀ دکتر تاگوچی و مجموعۀ کامل طرح تجربی ابزارهای تصمیم گیری ، هدیهای ارزشمند را به شجاعت ژاپن در تولید سریع در سطح جهان با تولیدات ارزان اعطاء نمود.

روشهای تجربی که توسط تاگوچی بسط یافته و آموزش داده شدهاند ، هم با شک و هم با تحسین روبرو گشته اند . بسیاری از غیرآماردانان ، روشهای او را بسیار مفید و اجرایی یافته اند . با این حال بسیاری از آماردانان مدارکی را یافته و منتشر نموده اند مبنی بر این که استفاده از روشهای او می تواند به نتایجی غلط منتهی میگردد.

ر این پژوهش از پرداختن به این مناقشات اجتناب میورزیم و در عوض از روشهای تاگوچی ای که سودبخش میباشند استفاده می گردد و از آنهائی که ضعیف و اشکال برانگیز شناخته شدهاند ، اجتناب میگردد. دو حیطه اصلی که توسط دکتر تاگوچی در مباحث کیفی مطرح شده اند عبارتند از: « (1) استراتژیهای کاهش انحراف و (2) فنون طراحی مؤثر .

 

از کتابهای وی میتوان به "مبانی مهندسی کنترل کیفیت تاگوچی" و "طزاحی آزمایشات با استفاده از رویکرد تاگوچی"نام برد.موضوع مطلب : معرفی شخصیت
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت